Rejestr kredytów

Zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) Komitet prowadzi i publikuje rejestr kredytów.

Rejestr 1.1

Image

Zobacz również

KOMITET HONOROWY WSPARCIA PROFESORA KRZYSZTOFA GUTKOWSKIEGO
Image

Komitet Wyborczy Wyborców
Profesora Krzysztofa Gutkowskiego

Adres:
ul. Herbowa 238
35-317 Rzeszów

Menu