W trosce o Twoje zdrowie

LEKARZ

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Neurologii Szpitala MSWiA w Rzeszowie, Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie, Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala MSWiA w Rzeszowie, w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. Odbył staż szkoleniowy zorganizowany przez Światową Organizację Gastroenterologii w ośrodku szkoleniowym w Chorwacji oraz staż szkoleniowy w Oddziale Endoskopii Przewodu Pokarmowego Kliniki Gemelli w Rzymie.

Prof. Krzysztof Gutkowski
Prof. Krzysztof Gutkowski

WYKŁADOWCA

Od 20 lat związany z Wydziałem Medycznym (obecnie Kolegium Nauk Medycznych) Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi/prowadził zajęcia na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym, zdrowiu publicznym i elektroradiologii. Wielokrotnie powoływany w skład komisji ds. przewodów doktorskich na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadził zajęcia ze studentami angielskojęzycznymi kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Promotor 50 prac magisterskich i 3 przewodów doktorskich. Recenzent 12 przewodów doktorskich oraz postępowania o nadanie tytułu doktora habilitowanego. Wielokrotnie powoływany przez Radę Doskonałości Naukowej jako recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Autor podręczników dla lekarzy i studentów medycyny.

MENADŻER

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie Systemem Ochrony Zdrowia” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. W przeszłości Dyrektor Instytutu Medycyny Klinicznej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Twórca i wieloletni kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. Twórca pierwszej na Podkarpaciu Pracowni Endosonograficznej. Twórca poradni gastroenterologicznej, endokrynologicznej i diabetologicznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. Wieloletni zastępca dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa tego Szpitala. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Gastroenterologii dla obszaru Województwa Podkarpackiego.

Prof. Krzysztof Gutkowski
Image

NAUKOWIEC

Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych realizowanych m. in. we współpracy z Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kliniką Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Institute of Food Research w Norwich (Anglia), Institut National de la Recherche Agronomique w Rennes (Francja), School of Food Science & Nutrition z University of Leeds (Anglia), Saarland University Medical Center, University of Saarland, Homburg (Niemcy), Department of Radiology, Mayo Clinic, Rochester, Minesota (USA) oraz Monash Biomedical Imaging, Monash University, Melbourne (Australia). Autor i współautor ponad 170 publikacji i doniesień zjazdowych. Wyniki prowadzonych badań prezentował na licznych kongresach naukowych w kraju i za granicą, m.in. w Freiburgu, Bostonie, San Francisco, Chicago, Amsterdamie, Pradze, Hannoverze, Wiedniu, Petersbergu, Barcelonie, Vancouver i Berlinie.

ORGANIZATOR

• Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego pięciu edycji międzynarodowej konferencji „Rzeszowskie Dni Hepato-Gastroenterologiczne”.
• Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego dwóch edycji „Podkarpackiego Forum Endokrynologiczno- Diabetologicznego”.
• Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego dwóch edycji „Warsztatów Endosonograficznych”.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Sekcji Hepatologii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiej Grupy Ekspertów ds. Niealkoholowej Stłuszczeniowej Choroby Wątroby, European Association for the Study of the Liver, European Network for the Study of Cholangiocarcinoma, European Cooperation in Science and Technology. Członek Założyciel i Członek Zarządu Klastra TECHNOMED; Technologia w Medycynie, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Gastroenterologii.

Image

Zobacz również

KOMITET HONOROWY WSPARCIA PROFESORA KRZYSZTOFA GUTKOWSKIEGO
Image

Komitet Wyborczy Wyborców
Profesora Krzysztofa Gutkowskiego

Adres:
ul. Herbowa 238
35-317 Rzeszów

Menu