W trosce o Twoje zdrowie

PROGRAM - PRIORYTETY

ZDROWIE

Zapewnienie dostępności mieszkańcom Podkarpacia do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej a także usług ratownictwa medycznego. Promowanie holistycznego, kompleksowego modelu leczenia chorych.

 

 • Bezpośredni dostęp do lekarza z ograniczeniem wykonywania teleporad;
 • Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia;
 • Oddłużenie szpitali;
 • Urealnienie wycen świadczeń zdrowotnych;
 • Poprawa sytuacji materialnej opiekunów osób niepełnosprawnych;
 • Skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów;
 • Skrócenie czasu oczekiwania na badania obrazowe i endoskopowe;
 • Rozwój onkologii, psychiatrii dziecięcej, geriatrii i rehabilitacji;
 • Rozwój medycyny sportowej;
 • Doprecyzowanie przepisów dopuszczających lekarzy obcokrajowców do leczenia w Polsce

EDUKACJA I NAUKA

Uczelnie i szkoły to nie tylko miejsce nabywania wiedzy, ale także kształtowania postaw młodego pokolenia.

 

 • Zwiększenie nakładów na realizację zadań oświatowych;
 • Zwiększenie nakładów na rozwój infrastruktury badawczej uczelni wyższych;
 • Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli i nauczycieli akademickich;
 • Dostosowanie podstawy programowej do aktualnych potrzeb rynku pracy;
 • Odbiurokratyzowanie placówek oświatowych;
 • Zwiększenie liczby godzin zajęć sportowych w szkołach i na uczelniach wyższych.
Image

Zobacz również

KOMITET HONOROWY WSPARCIA PROFESORA KRZYSZTOFA GUTKOWSKIEGO
Image

Komitet Wyborczy Wyborców
Profesora Krzysztofa Gutkowskiego

Adres:
ul. Herbowa 238
35-317 Rzeszów

Menu