Informacje i aktualności

Spotkanie z uczestnikami "Senioraliów" w Rzeszowie

Dziękuję mieszkańcom Rzeszowa i wszystkim uczestnikom Senioraliów za dzisiejsze spotkanie i ważne dla mnie rozmowy!
Krzysztof Gutkowski

Zobacz również

KOMITET HONOROWY WSPARCIA PROFESORA KRZYSZTOFA GUTKOWSKIEGO
Image

Komitet Wyborczy Wyborców
Profesora Krzysztofa Gutkowskiego

Adres:
ul. Herbowa 238
35-317 Rzeszów

Menu